774 187 253

Domy Chýně – inženýrské sítě vybudovány

26. 8. 2019

V projektu Domy Chýně jsme v letošním roce pokročili s realizací inženýrských sítí. Jsou vybudované vodovodní přípojky a vodovodní řad, dále je položená kanalizace a kanalizační přípojky s tím, že zatím nejsou napojeny na veřejnou část. Byl uložen kabel letového provozu. V létě byl vydán kolaudační souhlas s užíváním autobusových zastávek, které budou v provozu od 1.9.2019.